Przelew weryfikacyjny

Dane klienta są weryfikowane w oparciu o dane pozyskane z banku podczas realizacji przelewu

Czym jest przelew weryfikacyjny?

Przelew weryfikacyjny jest jednym z elementów systemu weryfikacyjnego dostarczanego przez Autopay S.A., który umożliwia firmom w szybki, łatwy i bezpieczny sposób sprawdzić zgodność danych zadeklarowanych przez klienta.

W ramach tego mechanizmu użytkownik zleca przelew o ustalonej wartości na rachunek bankowy Autopay. Po czym system sprawdza, czy przekazane z banku informacje o nadawcy są zgodne z danymi przekazanymi wcześniej przez klienta.

Rozwiązanie pozwala na personalizację w następującym zakresie:

Typ rozszerzenia Zawartość
Predefiniowany tytuł przelewu W tytule każdego przelewu weryfikacyjnego będzie się znajdował ustalony zapis, np.: "Potwierdzenie zawarcia umowy z XYZ"
Inna kwota przelewu Domyślna wartość przelewu weryfikacyjnego wynosi 1 PLN, lecz może być ona zmieniona na inną – dowolną.
Zwracanie danych otrzymanych w tytule przelewu Do wyników weryfikacji mogą być dołączone szczegółowe dane dotyczące zrealizowanego przelewu, w tym:

firstNameFromTransfer – imię
lastNameFromTransfer – nazwisko
streetFromTransfer – ulica
streetHouseNumberFromTransfer – numer domu
streetFlatNumberFromTransfer – numer mieszkania
streetStaircaseNumberFromTransfer – numer klatki
cityFromTransfer – ulica
postCodeFromTransfer – kod pocztowy
bankAccountNumberFromTransfer – numer rachunku
unseparatedDataFromTransfer – dane przed klasyfikacją
Tryb weryfikacji danych

Możesz zdecydować, które pola mają podlegać porównaniu oraz jaki ma być zakres tolerancji dla każdego z pól (istnieje możliwość np. ignorowania literówek).

Możliwe do określenia parametry porównywania to:

 • lista pól – np. imię, nazwisk, numer klatki schodowej;
 • tolerancja – determinuje czy wartości „Jan” i „Jan Piotr” w procesie porównania to wynik pozytywny, częściowo pozytywny, czy negatywny;
 • wrażliwość na wielkość znaków;
 • wrażliwość na występowanie znaków diakrytycznych (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż);
 • procesowanie prefiksów ulic – określa czy w procesie porównania nazw ulic mamy oczyszczać pola z prefiksów typu „ul.”, „płk”, „abp”, itp.;
 • dopuszczalna pomyłka w słowie – określana na bazie odległości Levensteina dla słów o ustalonej minimalnej długości.

Udostępniamy również możliwość wykrywania prób popełnienia fraudów. Mechanizm testuje czy dla danego numeru rachunku usiłowano w przeszłości (od momentu włączenia tego mechanizmu) zweryfikować dane innym zestawem parametrów. Jeśli wynik sprawdzenia jest pozytywny, wszystkie kolejne weryfikacje będą automatycznie ustawiane jako negatywne.

Jak przebiega przelew weryfikacyjny?

Przelew może być zrealizowany z wykorzystaniem jednego z czterech kanałów płatności: Pay by link, szybki przelew, PSD2-PIS (rozwiązanie analogiczne do Pay by link obejmujące swym zasięgiem banki spoza systemu PBL), elixir. Proces przebiega następująco:

 • Twój klient składa wniosek o możliwość skorzystania z usługi/zakupu produktu, co jest warunkowane przejściem procesu weryfikacyjnego.
 • Po otrzymaniu zgłoszenia od klienta – inicjujesz proces weryfikacji.
 • Klient trafia na ekran z listą banków (paywall), gdzie wybiera kanał płatności, z użyciem którego chce zlecić przelew weryfikacyjny.
 • Następnie loguje się do swojej bankowości internetowej i potwierdza przelew na automatycznie wygenerowane dane.
 • Niezwłocznie po realizacji przelewu weryfikacyjnego otrzymasz potwierdzenie danych osobowych klienta (imię, nazwisko, adres). W zgromadzonych danych może się znajdować również tytuł przelewu, jeżeli jest on potrzebny do potwierdzenia zawarcia umowy na odległość. Wynikiem procesu weryfikacyjnego jest przekazanie danych i/lub komunikat positive/negative.

Jak zacząć korzystać z przelewu weryfikacyjnego?

Przelew weryfikacyjny jest elementem systemu weryfikacji. Wdrożenie usługi odbywa się po ustaleniu wszystkich niezbędnych szczegółów, w tym twoich potrzeb i wymagań względem systemu. W oparciu o te ustalenia powstaje karta wdrożeniowa, która stanowi punkt wyjścia do prac integratorskich.

Dla developera

Dokumentacja

Najczęściej zadawane pytania

Masz pytanie odnośnie weryfikacji? Sprawdź listę najczęściej poruszanych zagadnień.

Przejdź do pytań