Instrukcja instalacji oraz obsługi wtyczki „BluePayment” dla platformy SyliusPobierz

Podstawowe informacje

BluePayment to moduł płatności umożliwiający realizację transakcji bezgotówkowych w sklepie opartym na platformie Sylius. Jeżeli jeszcze nie masz wtyczki, możesz ją pobrać tutaj.

Główne funkcje

Do najważniejszych funkcji modułu zalicza się:

 • realizację płatności online poprzez odpowiednie zbudowanie startu transakcji
 • obsługę powiadomień o statusie transakcji (notyfikacje XML)
 • obsługę zakupów bez rejestracji w serwisie
 • obsługę dwóch trybów działania – testowego i produkcyjnego (dla każdego z nich wymagane są osobne dane kont, po które zwróć się do nas)
 • przekierowanie na paywall/bramkę Blue media, gdzie są dostępne wszystkie formy płatności

Wymagania

 • PHP w wersji 7.3 lub nowszej
 • Sylius w wersji 1.7.4 lub nowszej

Opis zmian

Wersja 1.0.0

 • Pierwsza wersja dokumentu

Instalacja

 1. Pobierz wtyczkę tutaj.
 2. Wykonaj polecenie:
composer require bluepayment-plugin/sylius-plugin
 1. Zweryfikuj, czy w pliku bundles.php znajduje się wpis:
Bluemedia\SyliusBluepaymentPlugin\BluemediaSyliusBluepaymentPlugin::class => ['all' => true],
 1. W config/routes.yaml dodaj wpis:
bluemedia_sylius_bluepayment_payment:
  resource: "@BluemediaSyliusBluepaymentPlugin/Resources/config/payment_routing.yml"
  prefix: /bluepayment
 1. Wykonaj polecenia:
mkdir -p templates/bundles/SyliusAdminBundle/
cp -R vendor/bluepayment-plugin/sylius-plugin/src/Resources/views/* templates/bundles/
 1. Przejdź do zakładki Metody płatności
 2. Dodaj nową metodę płatności klikając Utwórz i wybierz metodę Blue Media płatności online
 3. Przejdź do konfiguracji modułu

Konfiguracja

Konfiguracja podstawowych pól wtyczki

 1. Kod – nazwa własna wtyczki, np. Płatności Blue Media

 2. Aktywna? – wybierz TAK lub NIE, żeby określić czy kanał płatności ma być widoczny przy składaniu zamówienia

 3. Kanały – wybierz kanały, dla których powinna się pojawić płatność za pomocą bramki Blue Media

 4. Użyj środowiska testowego – wybierając opcję TAK, sprawisz, że wszystkie płatności będą przekierowywane na testową bramkę płatniczą, która znajduje się pod adresem https://oplacasie-accept.bm.pl. Jeżeli tego nie zrobisz, automatycznie zostanie ustawiona produkcyjna wersja bramki płatniczej, a wszystkie płatności zostaną przekierowane na adres https://oplacasie.bm.pl.

  Jeżeli wybierzesz środowisko testowe, moduł nie będzie przetwarzał żadnych faktycznych płatności.

 5. Identyfikator serwisu partnera – ma wartość liczbową i jest unikalny dla każdego sklepu (otrzymasz go od Blue Media).

 6. Klucz współdzielony – unikalny klucz przypisany do danego sklepu (otrzymasz go od Blue Media).

 7. Żeby wyświetlić waluty – zdefiniuj je w zakładce Konfiguracja ➝ Waluty

 8. Dla wybranych języków dodaj nazwę oraz opis płatności – zostaną one wyświetlone przy składaniu zamówienia.

Konfiguracja adresów URL

Upewnij się, że w panelach administracyjnych Blue Media https://oplacasie.bm.pl oraz https://oplacasie-accept.bm.pl poniższe pola zawierają poprawne adresy sklepu: