Poznaj Swojego Klienta

– nasze zobowiązania i podejmowane działania

Czym jest procedura 'Poznaj Swojego Klienta'?

Know Your Customer (KYC) to tzw. "procedura należytej staranności", którą stosujemy w celu poznania swojego klienta i prowadzonych przez niego interesów. Wszystko po to, by zapobiegać nadużyciom, praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Prowadzone przez nas działania i stosowane mechanizmy pozwalają upewnić się co do prawdziwej tożsamości klienta, lepiej go poznać i zminimalizować ryzyko współpracy. Dzięki podejmowanym krokom jesteśmy w stanie realizować wymogi zawarte w ustawie AML (zobacz ustawę).

Podstawa prawna

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, wszystkie instytucje obowiązane muszą posiadać i stosować wewnętrzna procedurę AML. Dokument opisuje sposób realizacji wymagań określonych w przepisach i wytycznych dotyczących AML. Autopay, jako krajowa instytucja płatnicza, jest zobowiązana do przestrzegania przyjętej procedury.

Rekomendacje dotyczące szczegółowych zadań w ramach KYC są opracowywane i inicjowane przez m.in. Financial Action Task Force, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego oraz organy Unii Europejskiej – w formie Dyrektyw Anti Money Laundering (AML) dotyczącej działań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy .

Podejmowane przez nas działania

Niezbędne do oceny wiarygodności klienta dane są przez nas pozyskiwane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, który wypełnia każda osoba chcącą korzystać z Płatności Online Autopay w swoim serwisie internetowym.

Dlatego w formularzu znajdują się pytania o:

  • dane osobowe i kontaktowe
  • dane firmowe
  • dane wspólników
  • dane beneficjentów
  • typ działalności (status prawny)
  • rodzaj sprzedawanych produktów lub usług

By z powodzeniem przejść proces rejestracyjny i móc aktywować płatności online, należy wykonać przelew weryfikacyjny. Stosujemy ten mechanizm, by zweryfikować czy wprowadzone podczas rejestracji dane są prawdziwe i pozbawione błędów.