Moduł Autopay dla platformy Shopware 6Pobierz

Podstawowe informacje

Autopay to moduł płatności umożliwiający realizację transakcji bezgotówkowych w sklepie opartym na platformie Shopware. Jeżeli jeszcze nie masz wtyczki, możesz ją pobrać tutaj.

Wymagania

 • Sklep oparty na Shopware 6 (od 6.4.5.0 do 6.4.20.2)
 • Wersja PHP zgodna z wymaganiami danej wersji Shopware

Dziennik zmian (changelog)

Dostępny tutaj.

Instalacja

 1. Pobierz paczkę .zip.

 2. Załóż konto w serwisie Autopay podając swoje dane firmowe.

 3. Zaloguj się do swojego panelu administracyjnego Shopware.

 4. W panelu administracyjnym przejdź do Extensions > My extensions (Rozszerzenia > Moje rozszerzenia).

  moje rozszerzenia

 5. Naciśnij Upload extension (Prześlij rozszerzenie).

  prześlij rozszerzenie

 6. Wybierz pobraną paczkę .zip. Strona zostanie odświeżona automatycznie.

 7. Paczka będzie widoczna na liście rozszerzeń.

  zainstaluj aplikację

 8. Naciśnij Install app (Zainstaluj aplikację). Po zainstalowaniu strona zostanie odświeżona automatycznie.

 9. Przejdź do aktywacji.

Aktywacja

 1. Naciśnij przełącznik po lewej stronie.

  aktywacja

 2. Po zainstalowaniu strona zostanie odświeżona automatycznie. Przejdź do konfiguracji.

Aktualizacja

 1. Pobierz paczkę .zip z nową wersją modułu.

 2. Zaloguj się do swojego panelu administracyjnego Shopware.

 3. W panelu administracyjnym przejdź do Extensions > My extensions (Rozszerzenia > Moje rozszerzenia).

 4. Naciśnij Upload extension (Prześlij rozszerzenie).

 5. Wybierz pobraną paczkę .zip. Strona zostanie odświeżona automatycznie.

 6. Paczka będzie widoczna na liście rozszerzeń.

  aktualizacja

 7. Naciśnij Update (Aktualizacja). Po zainstalowaniu strona zostanie odświeżona automatycznie.

 8. Przejdź do aktywacji.

Konfiguracja

Aby umożliwić klientom sklepu korzystanie z płatności Autopay, należy połączyć moduł ze środowiskiem Autopay oraz podpiąć metodę płatności do danego kanału sprzedaży.

Wtyczka Autopay Payment

 1. Wejdź w Extensions > My extensions (Rozszerzenia > Moje rozszerzenia).

 2. Naciśnij 3 kropki ... przy wtyczce Autopay, a następnie Configuration (konfiguracja).

  konfiguracja

 3. Wybierz kanał sprzedaży (Sales Channel), na którym chcesz aktywować integrację. Możesz także wybrać wszystkie kanały (All Sales Channels/Wszystkie kanały sprzedaży).

 4. Wypełnij pola konfiguracyjne:

  • Enable integration/Włącz integrację (domyślnie: disabled/wyłączone) - włącza integrację z Autopay na wybranym kanale sprzedaży

  • Test mode/Tryb testowy (domyślnie: enabled/włączone) - przełącznik między integracją produkcyjną a testową

  • Autopay Gateway address/Adres bramki Autopay (domyślnie: https://pay.autopay.eu/) - produkcyjny adres URL bramki Autopay

  • Autopay test gateway address/Adres bramki testowej Autopay (domyślnie: https://testpay.autopay.eu/) - testowy adres URL bramki Autopay (używany tylko, gdy Test mode/Tryb testowy jest włączony)

  • Service ID/Identyfikator serwisu - numeryczny identyfikator (otrzymasz go od Autopay)

  • Hash key/Klucz hash - unikalny klucz przypisany do danego sklepu (otrzymasz go od Autopay)

  • Hash encryption method/Metoda szyfrowania hash (domyślnie: SHA256) - metoda szyfrowania hash używana przez Autopay (musi być taka sama jak po stronie Autopay w panelu Konfiguracja Hasha)

  • Verify Credentials Button/Zweryfikuj poświadczenia - pozwala na weryfikację powyższej konfiguracji przed zapisem (ignoruje ustawienie Enable integration/Włącz integrację)

  • Process Order Status on Transaction Capture/Przetwarzaj status zamówienia podczas przechwytywania transkacji - po włączeniu status zamówienia w Shopware będzie zmieniany na In progress, gdy transakcja zostanie zatwierdzona przez Autopay

Metoda płatności

Metody płatności Autopay tworzone są w momencie instalacji modułu. Aby aktywować metodę płatności w sklepie, należy przypisać ją w ustawieniach danego kanału sprzedaży.

Metoda płatności Autopay jest aktywowana i deaktywowana równolegle z całym modułem. Można ją jednak deaktywować również ręcznie w panelu administracyjnym (Settings > Payment methods).

Przed przystąpieniem do konfiguracji kanału sprzedaży upewnij się, że moduł i metoda płatności są aktywne.

 1. Aby umożliwić klientom kanału sprzedaży korzystanie z płatności Autopay, przejdź do ustawień kanału sprzedaży.

  kanały sprzedaży

 2. W polu Payment methods (Metody płatności) dodaj metodę płatności Autopay Payment.

  kanał sprzedaży - metody płatności

 3. W polu Currencies dodaj walutę “Polish Zloty”. Tylko ta waluta jest obsługiwana przez wtyczkę.

 4. Zapisz zmiany naciskając przycisk Save (Zapisz) na górze ekranu.

 5. Metoda płatności jest widoczna w checkoucie:

  checkout

Zarządzanie dodatkowymi metodami płatności (Lista Bramek Płatności)

Poza przypisaniem metody płatności do kanału sprzedaży należy również aktywować odpowiednią bramkę płatności Autopay

 1. W menu wybierz Orders -> Autopay Gateways / Zamówienia -> Bramki Autopay

blue_media_gateways

 1. Lista synchronizuje się automatycznie ale można wymusić synchronizację na życzenie przyciskiem Synchronize gateways.
 2. Po wybraniu i przejściu do edycji poszczególnej bramki płatności możliwe jest włączenie obsługi danej branki w ramach wybranego kanału sprzedzaży.
 3. Wszystkie włączone i wspierane bramki płatności będą widoczne w koszyku bramki które nie będą dostępne lub nie zostaną włączone zostaną ukryte.

Szczegółowe metody płatności

 1. Szczególowa metoda płatności Autopay z opcją wyboru bramki płatności pozwala na wybór z pogrupowanej listy wyboru odpowiedniej bramki płatności jeszcze przed przekierowaniem do dostawcy płatności:

detailed_payment_checkout

 1. W przypadku specyficznych metod płatności (White Label) np. Szybki przelew, do wyboru będa dostępne tylko bramki z wybranej grupy:

quick-transfer_checkout

 1. Metody Szybki przelew, Pay by Link itp. (niesygnowane ikoną Autopay) integrują się ze sklepem i posiadają własną implementację zachowania:
 • Szybki przelew podaje dane do przelewu na stronie podsumowania zamówienia:

quick-transfer_summary

 • Pay by link - przekierowuje bezpośrednio na stronę banku, z pominięciem Autopay.

 • Google Pay - możliwa jest płatność kartą z wykorzystaniem Google Pay

  • podczas składania zamówienia dodatkowo pojawi się popup pozwalający na wybór jednej z kart płatniczych GooglePay
  • następnie zamówienie zostanie złożone a token karty zostanie przekazany do Autopay w celu autoryzacji płatności

Dodatkowe informacje

Podczas instalacji moduł:

 • tworzy metodę płatności Autopay (general - redirect do Autopay)
 • tworzy dodatkowe metody płatności:
  • Szczególową metodę płatności - umożliwiająca zarządzanie poszczególnymi bramkami płatności,
  • Metody specyficzne (white-label):
   • Płatność Linkiem
   • Szybki przelew
   • Apple Pay
   • Google Pay
   • BLIK
 • tworzy walutę PLN, jeśli takowa nie istnieje w systemie
 • tworzy reguły dla stworzonych metod płatności (obsługa tylko waluty PLN)