Wymogi do obsługi kart

Poniżej znajdziesz informacje o zapisach, które powinny się znaleźć w regulaminie sklepu internetowego, jeżeli chcesz umożliwić swoim klientom płatności kartą.

Możesz wykorzystać podane przez nas przykładowe zapisy.

 • Obecność w regulaminie pełnej nazwy i adresu siedziby sprzedawcy oraz numerów rejestrowych (NIP, REGON).

  Wskazówka!

  Jeżeli potrzebujesz regulaminu, który będzie spełniał wszystkie niezbędne warunki, możesz skorzystać ze specjalnie przygotowanej oferty zawierającej 10% rabatu. Szczegóły znajdziesz tutaj.

 • Obecność w serwisie informacji na temat danych kontaktowych (adres e-mail/telefon) sprzedawcy.

 • Obecność w regulaminie e-sklepu następującej informacji:

  Cytat!

  „Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.”

 • Obecność banera z logotypami banków oraz organizacji kartowych w zakładce o sposobach płatności, regulaminie lub w innym widocznym dla klientów miejscu na stronie, (umieszczenie banera uwarunkowane jest wymogami organizacji płatniczych: Visa, Mastercard) – banery do pobrania znajdziesz tutaj.

 • Obecność informacji w regulaminie o wszystkich dostępnych formach płatności (proszę wprowadzić w regulaminie poniższy zapis):

  Cytat!

  „Dostępne formy płatności:

  Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro”

 • Obecność informacji na temat zwrotu środków, zwłaszcza w kontekście zwrotu na kartę płatniczą klienta. Przykładowe zapisy:

  Cytat!

  „W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego”


  albo

  Cytat!

  „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami”).

 • Obecność informacji na temat czasu realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą. Przykładowe zapisy:

  Cytat!

  „Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.”

  albo

  Cytat!

  „W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.”

 • Obecność informacji dla klientów o przetwarzanych danych osobowych.

  Cytat!

  "1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

  2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)."

 • Obecność informacji o polityce prywatności.

  Polityka prywatności może być opisana w osobnej zakładce lub stanowić część regulaminu serwisu. To właśnie w Polityce Prywatności możesz zawrzeć (opisane w pkt. 8) informacje o tym jakiego rodzaju dane przetwarzasz i zamierzasz przetwarzać.

 • Obecność informacji o możliwości odstąpienia od umowy przez klienta w ciągu 14 dni od momentu zawarcia umowy na odległość. Przykładowy zapis:

  Cytat!

  „Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.”

 • Obecność opisów produktów udostępnionych w serwisie. Każdy produkt musi posiadać zdjęcie.

 • Obecność warunków reklamacji, gwarancji lub zwrotu towaru/usługi (informacje na temat przysługujących praw w zakresie reklamacji oraz kontakt reklamacyjny).

 • Konstrukcja strony internetowej powinna pozwalać klientowi na poruszanie się po wszystkich wprowadzonych na stronie serwisu zakładkach.

  Zakładki powinny być uzupełnione informacjami wprowadzonymi przez sprzedawcę, co znaczy, że komunikaty brzmiące np.:

  Strona w budowie
  Tu niedługo będzie działał sklep
  Pracujemy nad stroną
  Przerwa techniczna


  będą niewystarczające. Należy przygotować adekwatne treści i opublikować je w każdej z zakładek widocznych w sklepie.

 • Informacja o wszystkich, dostępnych metodach i kosztach dostawy.

Informacja!

Wszystkie aktualne zapisy nt. wymagań związanych z płatnościami kartą znajdziesz kolejno na stronie Visa oraz MasterCard.