Kim jest beneficjent rzeczywisty i jak go wskazać?

Jeżeli zastanawiasz się kim jest beneficjent rzeczywisty lub nie masz pewności kto jest nim w Twojej firmie – poniżej znajdziesz wszystkie potrzebne informacje.

W skrócie: W przypadku spółki beneficjentem rzeczywistym nazywa się osobę fizyczną, która posiada więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji w spółce. Informacje te można znaleźć w KRS lub w rejestrze akcjonariuszy. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych beneficjentem jest osoba, na którą zarejestrowana jest działalność; a w przypadku spółek cywilnych – każdy ze wspólników.

  • Nierejestrowana działalność gospodarcza

W tym przypadku beneficjentem jest osoba, która prowadzi działalność nierejestrowaną.

  • Jednoosobowa działalność gospodarcza

W tym przypadku beneficjentem jest właściciel firmy lub zarząd sukcesyjny, czyli osoba która przejmuje firmę po śmierci właściciela (dane nt. zarządu sukcesyjnego znajdziesz w CEiDG).

  • Spółka cywilna

W tym przypadku beneficjentami są wszyscy wspólnicy w spółce (minimum dwóch). W formularzu należy wpisać informacje o wszystkich beneficjentach.

  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W tym przypadku beneficjentami są wszyscy udziałowcy posiadający pośrednio lub bezpośrednio więcej niż 25% udziałów w spółce (dane nt. udziałowców znajdziesz w KRS).

W przypadku braku takich osób definicję beneficjenta spełniają osoby, które mają wpływ na kierowanie polityką finansową/operacyjną spółki lub członkowie zarządu.

  • Spółka akcyjna

W tym przypadku beneficjentami są wszyscy akcjonariusze posiadający więcej niż 25% akcji w spółce (dane nt. akcjonariuszy nie są widoczne w KRS, ale znajdziesz je w rejestrze akcjonariuszy).

W przypadku braku takich osób definicję beneficjenta spełniają osoby, które mają wpływ na kierowanie polityką finansową/operacyjną spółki lub członkowie zarządu.

  • Spółka komandytowa

W tym przypadku, jeżeli umowa spółki komandytowej nie stanowi inaczej, beneficjentem rzeczywistym będzie komplementariusz.

  • Stowarzyszenie, fundacja, spółdzielnia

W tym przypadku beneficjentami są wszyscy członkowie zarządu i należy podać dane każdej z osób

  • Organ administracji publicznej

W tym przypadku spółek skarbu państwa beneficjentem jest minister aktywów państwowych. Natomiast jeżeli chodzi o spółki z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego, to beneficjentem będzie wojewoda, prezydent miasta, lub burmistrz.

  • Firma zagraniczna

W tym przypadku poprosimy Cię o przesłanie nam dokumentów rejestracyjnych firmy, na podstawie których ustalimy beneficjentów.