Najważniejsze informacje o Weryfikacji online

czyli szybkim sposobie na potwierdzenie tożsamości potencjalnego klienta i sprawdzenie jego zdolności kredytowej

Na czym polega usługa weryfikacji?

Integrując swój serwis z usługą weryfikacji, zyskujesz możliwość pobrania informacji o potencjalnych klientach, które są Ci niezbędne do podjęcia decyzji, np. o przyznaniu kredytu. Po jednorazowej integracji, możesz korzystać z różnego rodzaju narzędzi, które dla Ciebie każdorazowo odpowiednio skonfigurujemy. Używasz tylko tych komponentów, które są Ci w danej chwili potrzebne. Usługa jest dostępna również w modelu white-label.

Jak działa usługa zdalnej weryfikacji, czyli z jakich narzędzi możesz korzystać?

Weryfikacja AIS

Usługa dostępu do informacji o rachunku bankowym – oparta na dyrektywie PSD2 i na połączeniach z API banków.

Autopay przekierowuje klienta do bankowości elektronicznej i, na podstawie jego autoryzacji, pobiera z banku zestaw informacji o rachunkach wybranych przez klienta.

Przelew weryfikacyjny

Dobrze znana i powszechnie stosowana metoda weryfikacyjna, polegająca na tym, że klient zleca przelew o wartości np. 1 PLN, w celu potwierdzenia danych właściciela rachunku bankowego.

Fotoweryfikacja

Nowa metoda weryfikacyjna łącząca automatyczny odczyt danych z dowodu osobistego oraz weryfikację biometryczną twarzy – z wykorzystaniem aparatu fotograficznego w smartfonie.

Jak uruchomić usługę zdalnej weryfikacji?

Integracja z systemem weryfikacji przebiega według następujących kroków:

 • Ustalamy parametry działania systemu, czyli określasz swoje potrzeby i wymagania względem naszego rozwiązania, a my na tej podstawie dobieramy komponenty, które zostaną wdrożone. Podsumowanie etapu stanowi dokument – karta wdrożeniowa.

 • W oparciu o kartę wdrożeniową tworzymy dla Ciebie konto w środowisku testowym.

 • Możesz przetestować usługę korzystając z aplikacji dostępnej pod adresem: https://id-hub-accept.bm.pl/test/start. Wartości, jakie musisz podać w formularzu, wynikają z potrzeb i zamówienia złożonego przez Ciebie w karcie wdrożeniowej oraz ostatecznie ustalonej konfiguracji.

 • Następnie przygotuj obsługę końcówek (w technologii REST+JSON) wystawionych w API systemu:

  • banklist – pobranie listy dostępnych banków z informacją o obsługujących je komponentach (krok opcjonalny)
  • initiate – uruchomienie procesu weryfikacji
  • start – przekierowanie klienta do komponentu
  • result – pobranie wyniku weryfikacji
 • Przygotuj adres powrotu, który od nas otrzymałeś w karcie wdrożeniowej. To adres strony, na którą będzie przekierowywany klient po wyjściu z systemu – to tu będzie oczekiwał na wynik weryfikacji.

Kroki opcjonalne

 • Przygotuj adres do obsługi powiadomień o gotowym do pobrania wyniku weryfikacji.
 • Przygotuj adres do obsługi powiadomień o zmianie w liście aktywnych banków.

Dostępne modele integracji

Dla developerów

Dokumentacja

Documentation ENG

Najczęściej zadawane pytania

Masz pytanie odnośnie weryfikacji? Sprawdź listę najczęściej poruszanych zagadnień.

Przejdź do pytań