Regulamin sklepu internetowego

Regulamin jest konieczny, żeby móc przyjmować płatności online w sklepie internetowym.

Skorzystaj z opracowanych przez nas wytycznych i stwórz regulamin, który będzie spełniał wszystkie wymagania.

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną każdy świadczący usługi drogą elektroniczną musi posiadać regulamin i udostępniać go każdorazowo przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług.

Pełna treść artykułu:

 1. Usługodawca:
  1. określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej "regulaminem";
  2. nieodpłatnie udostępnia usługobiorcy regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.
 2. Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
 3. Regulamin określa w szczególności:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
   • wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
   • zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  4. tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem.

Pełną treść ustawy możesz sprawdzić w Internetowym Systemie Aktów Prawnych – pod tym linkiem.

Wskazówka!

Jeżeli potrzebujesz regulaminu, który będzie spełniał wszystkie niezbędne warunki, możesz skorzystać ze specjalnie przygotowanej oferty zawierającej 10% rabatu. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Co powinno się znaleźć w regulaminie sklepu internetowego?

Regulamin powinien zawierać:

 • pełne informacje o sprzedającym, w tym: nazwa, NIP, adres korespondencyjny, kontaktowy adres e-mail, numer telefonu;
 • opis usług, ich zakres oraz warunki świadczenia;
 • prawa i obowiązki sprzedawcy i kupującego;
 • jasne informacje o tym, kiedy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży;
 • opis dostępnym metod płatności;
 • opis dostępnym form dostawy wraz z czasem oczekiwania na przesyłkę w każdym z przypadków;
 • termin w jakim klient może odstąpić od umowy (zgodnie z przepisami – minimum to 14 dni od daty otrzymania przesyłki, a w przypadku produktów cyfrowych – 14 dni od daty sprzedaży);
 • opis wyjątków, w których prawo do zwrotu nie przysługuje (np. w przypadku produktów tworzonych na indywidualne zamówienie, żywności z krótkim terminem ważności);
 • opis procedury reklamacyjnej (dokładne warunki i zasady składania reklamacji);
 • opis wymogów technicznych, jakie musi spełnić klient, żeby móc skorzystać z oferty sklepu.

Jeżeli świadczysz również inne usługi poza sprzedażą internetową, w regulaminie powinny się pojawić również zapisy dotyczące tych usług. Mogą one dotyczyć np.:

 • prowadzenia konta klienta,
 • wysyłki newslettera sprzedażowego,
 • zbierania i publikowania opinii dotyczących danego produktu lub sklepu.

Informacja!

Od 1 stycznia 2021 r., zaczęły obowiązywać nowe przepisy w zakresie prawa konsumenckiego. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które dokonają zakupu w sklepie internetowym lub w sklepie stacjonarnym, mimo, że wezmą fakturę, będą w niektórych przypadkach miały uprawnienia takie jak konsument. Dotyczy to przede wszystkim zwrotów i reklamacji. Sprzedawcy będą musieli spełnić dodatkowo szereg obowiązków informacyjnych w stosunku do jednoosobowych działalności gospodarczych.

Zmiany dotyczą sprzedaży internetowej, stacjonarnej, zamówień składanych telefonicznie lub mailowo.

Co nazywa się świadczeniem usług?

Zgodnie z art 2. ust. 4 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – "świadczenie usług" to wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

Zobacz pełną treść ustawy