Moduł Płatności Autopay dla platformy PrestaShop 1.6Pobierz

Podstawowe informacje

Autopay to moduł płatności umożliwiający realizację transakcji bezgotówkowych w sklepie opartym na platformie PrestaShop 1.6.

UWAGA! Ze względu na zakończenie wsparcia dla PrestaShop 1.6 rekomendujemy aktualizację platformy sprzedażowej do wersji 1.7 oraz instalację modułu płatności z PrestaShop Addons. Wtyczkę PrestaShop 1.7 możesz pobrać tutaj.

Główne funkcje

Do najważniejszych funkcji modułu zalicza się:

 • realizację płatności online poprzez odpowiednie zbudowanie startu transakcji
 • obsługę powiadomień o statusie transakcji (notyfikacje XML)
 • obsługę wielu sklepów jednocześnie z użyciem jednego modułu
 • obsługę zakupów bez rejestracji w serwisie
 • obsługę dwóch trybów działania – testowego i produkcyjnego (dla każdego z nich wymagane są osobne dane kont, po które zwróć się do nas)
 • wybór banku po stronie sklepu i bezpośrednie przekierowanie do płatności w wybranym banku

Wymagania

 • Wersja PrestaShop: 1.4.5x - 1.6.1.11
 • Wersja PHP zgodna z wymaganiami względem danej wersji sklepu

Instalacja wtyczki

 1. Pobierz najnowszą wersję wtyczki klikając tutaj.
 2. Wejdź na http(s)://domena_sklepu.pl/nazwa_katalogu_administratora i zaloguj się do swojego konta administratora używając loginu i hasła.

Logowanie

 1. Po zalogowaniu się przejdź do zakładki Moduły > Moduły i usługi i:
 • kliknij Dodaj nowy moduł (widoczny w prawym górnym rogu), by wgrać paczkę plików, którą pobrałeś w poprzednim kroku;

Dodaj nowy moduł (Po kliknięciu przycisku pojawi się okno umożliwiające wybór pliku z komputera.)

● kliknij Prześlij moduł

Prześlij moduł

Po wgraniu modułu – należy go zainstalować. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

 • odszukując go za pomocą wyszukiwarki;
 • wybierając kategorię: Płatności, bramki i operatorzy i klikając Instaluj.

Instaluj

Na kolejnym ekranie, który ci się pokaże, musisz potwierdzić chęć instalacji modułu. Wystarczy, że klikniesz: Kontynuuj instalację. Gdy instalacje się zakończy, system przeniesie cię automatycznie do Konfiguracji modułu.

Kontynuuj instalację

Konfiguracja

Konfiguracja sklepu

 1. Zaloguj się za pomocą konta administratora na adres: http(s)://domena_sklepu.pl/nazwa_katalogu_administratora

Logowanie

 1. Przejdź do zakładki Preferencje ➝ SEO & URL, znajdź Przyjazny adres URL i włącz klikając Tak.

Przyjazny adres URL

 1. Przejdź do zakładki Zamówienia > Statusy, aby dodać nowe lub edytować istniejące, tj.:

Statusy

Żeby oznaczyć status oczekiwania na płatność:

 • dodaj nowy status o przykładowej nazwie: Oczekiwanie na płatność
 • zaznacz opcję: Zauważ czy zamówienie jest poprawne

Żeby oznaczyć status płatności jako prawidłowy:

 • możesz użyć istniejącego, np.: Płatność zaakceptowana
 • lub dodać nowy

Żeby oznaczyć status płatności jako nieprawidłowy:

 • możesz użyć istniejącego, np.: Płatność niezaakceptowana
 • lub dodać nowy

Konfiguracja modułu

 1. Przejdź do zakładki Moduły ➝ Moduły i usługi i wybierz z listy modułów kategorię: Płatności, bramki, operatorzy (lub wyszukaj moduł za pomocą wyszukiwarki).
 2. Wybierz Konfiguruj Płatności online BM i uzupełnij wszystkie dane (otrzymasz je od nas). Jeżeli przycisk Konfiguruj nie jest widoczny – należy ponownie zainstalować moduł.
 3. Żeby uzyskać od nas Identyfikator serwisu partnera oraz Klucz współdzielony – prześlij do nas adresy do komunikacji między sklepem a bramką płatniczą:
 • http(s)://domena_sklepu.pl/module/bluepayment/back
 • http(s)://domena_sklepu.pl/module/bluepayment/status

Ustawienia

Opis pól:

 1. Tryb testowy – zmiana trybu pracy bramki na testowy umożliwia weryfikację działania modułu bez konieczności rzeczywistego opłacania zamówienie (w trybie testowym nie pobierane są żadne opłaty za zamówienie).
 2. Pokazuj kanały płatności w sklepie – po wybraniu płatności za pomocą Autopay prezentowane są możliwe kanały płatności (banki), dzięki czemu użytkownik może wybrać bank już na poziomie sklepu.
 3. Pokazuj logo kanałów płatności – przy nazwach banków wyświetlane są ich logotypy.
 4. Identyfikator serwisu partnera – składa się tylko z cyfr i jest inny dla każdego sklepu (uzyskasz go od Autopay).
 5. Klucz współdzielony – służy do weryfikacji komunikacji z bramką płatności. Zawiera cyfry i małe litery. Nie należy go udostępniać publicznie (uzyskasz go od Autopay).
 6. Status oczekiwania na płatność – status zamówienia w sklepie – ustawiany natychmiast po rozpoczęciu płatności.
 7. Status prawidłowej odpowiedzi – status zamówienia w sklepie – ustawiany po potwierdzeniu płatności.
 8. Status nieprawidłowej płatności – status ustawiany w przypadku niepowodzenia płatności lub gdy płatności nie została zrealizowana przez dłuży czas (czas ten ustalamy dla każdego sklepu indywidualnie).
 9. Nazwa metody płatności – umożliwia zmianę nazwy metody płatności, prosimy o pozostawienie w tym miejscu słów „Autopay”.
 10. Dodatkowy opis przy nazwie metody płatności – wyświetlany przy nazwie płatności na stronach koszyka, pole możesz wykorzystać do wyjaśnienie zasady działania płatności z wykorzystaniem modułu Autopay.

Po uzupełnieniu wszystkich pól – kliknij Zapisz.

Konfiguracja modułu Ship to Pay

💡Poniższa instrukcja jest przeznaczona dla sklepów, w których uruchomiono ten moduł.

Moduł Ship to Pay umożliwia przypisanie metody płatności do sposobu dostawy.

 1. Przejdź do zakładki Moduły > Moduły i usługi i wybierz z listy modułów kategorię: Administracja (lub wyszukaj moduł za pomocą wyszukiwarki).
 2. Wybierz Konfiguruj Ship to Pay i zaznacz Płatności online BM przy sposobach dostawy, które wymagają zapłaty z góry.
 3. Kliknij Zapisz, żeby potwierdzić wprowadzone zmiany.

Zarządzanie kanałami płatności

 1. Zaloguj się za pomocą konta administratora na adres: http(s)://domena_sklepu.pl/nazwa_katalogu_administratora
 2. Przejdź do zakładki Administracja ➝ Autopay Zarządzanie kanałami płatności
 3. Żeby pobrać kanały płatności, kliknij Aktualizuj kanały płatności – po pobraniu powinna się pojawić lista kanałów płatności dla wybranego trybu pracy (testowy/produkcyjny).

Jeżeli podczas pobierania pojawi się błąd – najprawdopodobniej podczas konfiguracji modułu zostały podane nieprawidłowe dane (Klucz współdzielony lub Identyfikator serwisu partnera)

💡 Panel umożliwia również dezaktywowanie/aktywowanie kanału płatności z poziomu sklepu.

Logi

W przypadku pojawienia się błędów podczas przetwarzania transakcji zapisywana jest odpowiednia informacja, która ma pomóc w szybszym odnalezieniu przyczyny problemu.

Żeby przejrzeć logi – przejdź do zakładki Zaawansowane > Logi i uzupełnij następujące filtry:

 • Wiadomość BLUEPAYMENT
 • Skala 3

Powiadomienia mailowe

Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia drogą mailową – przejdź do sekcji Pliki log przez email i ustaw minimalny poziom bezpieczeństwa na wartość 3.

Zamówienia

W podglądzie zamówienia, w sekcji Zamówienie dodawane są wpisy związane z informacjami na temat przebiegu procesu transakcji.

Transakcje i faktury

Tworzone są automatycznie w zależności od ustawień statusów transakcji.

Powiadomienia mailowe

Powiadomienia o zmianie statusu płatności wysyłane są w zależności od konfiguracji danego statusu. Jeżeli chcesz żeby powiadomienia były wysyłane – zaznacz opcję Wyślij email do klienta, kiedy zmieni się status zamówienia (wybrany musi być również odpowiedni szablon).

Aktualizacja

 1. Żeby dokonać aktualizacji – Wyłącz i Odinstaluj aktualnie używany moduł.

Odinstaluj

 1. Następnie postępuj zgodnie z instrukcją opisaną w sekcji Instalacja wtyczki.

Odinstalowanie

Żeby odinstalować moduł – wybierz Odinstaluj, a następnie Usuń.

Odinstaluj