Fotoweryfikacja

Dane osobowe klienta są pozyskiwane wprost z jego dokumentu tożsamości.

Czym jest fotoweryfikacja?

Fotoweryfikacja jest jednym z elementów systemu weryfikacyjnego dostarczanego przez Autopay S.A., który umożliwia firmom potwierdzenie danych osobowych zadeklarowanych przez klienta oraz ocenę zgodności parametrów biometrycznych osoby przed kamerą z wizerunkiem znajdującym się na dowodzie tożsamości.

Fotoweryfikacja może być przeprowadzona w czterech trybach:

Tryb Opis
Dokument Weryfikacja dowodu osobistego polegająca na automatycznym pozyskiwaniu danych osobowych klienta wprost ze zdjęcia jego dowodu osobistego. System porównuje dane z fotografii z danymi zadeklarowanymi przez klienta.

Technika OCR (optical character recognition) umożliwia błyskawiczną identyfikację danych w zakresie: imię, nazwisko, PESEL, numer i seria dowodu oraz adres potencjalnego klienta.

Weryfikowane jest również jego zdjęcie.
Statyczna weryfikacja biometryczna Weryfikacja dowodu tożsamości rozszerzona o krok, w którym użytkownik jest proszony o pokazanie twarzy do kamery w smartfonie – musi umieścić ją w obszarze zaznaczonym na ekranie.

W efekcie dokument jest weryfikowany, a wizerunek ze zdjęcia porównywany z obrazem pobranym w trakcie sesji video.
Weryfikacja biometryczna + ruch głową Statyczna weryfikacja biometryczna rozszerzona o ruch – klient jest proszony o wykonanie ruchów głową w prawą i lewą stronę.
Weryfikacja biometryczna + łączenie kropek Najbardziej zaawansowany tryb weryfikacji, w którym klient jest proszony o wykonanie zadań polegających, np. na połączeniu kropek wyświetlanych na ekranie za pomocą czubka nosa.

Jak przebiega fotoweryfikacja?

  • Twój klient składa wniosek o możliwość skorzystania z usługi/zakupu produktu, co jest warunkowane przejściem procesu weryfikacyjnego.

  • Po otrzymaniu zgłoszenia od klienta – inicjujesz proces weryfikacji.

  • Klient jest proszony o przesłanie zdjęć dowodu osobistego z dwóch stron, po czym o pokazanie twarzy do kamery w telefonie.

  • W zależności od typu fotoweryfikacji – na tym kończy proces lub jest proszony o wykonanie określonych ruchów głową.

  • Po zakończonej fotoweryfikacji otrzymujesz raport z m.in. następującymi danymi: płeć, imię i nazwisko, obywatelstwo, PESEL (sprawdź pełny zakres weryfikowanych danych w naszej dokumentacji) oraz status weryfikacji (verified, incomplete, not performed lub suspisious).

Jak zacząć korzystać z fotoweryfikacji?

Fotoweryfikacja jest elementem systemu weryfikacji. Wdrożenie usługi odbywa się po ustaleniu wszystkich niezbędnych szczegółów, w tym twoich potrzeb i wymagań względem systemu. W oparciu o te ustalenia powstaje karta wdrożeniowa, która stanowi punkt wyjścia do prac integratorskich.

Dla developerów

Dokumentacja

Zobacz

Najczęściej zadawane pytania

Masz pytanie odnośnie weryfikacji? Sprawdź listę najczęściej poruszanych zagadnień.

Przejdź do pytań