Weryfikacja AIS

Usługa dostępu do informacji o rachunku bankowym – oparta na dyrektywie PSD2 i na połączeniach z API banków.

Czym jest weryfikacja AIS?

Weryfikacja AIS (Account Information Service) jest jednym z elementów systemu weryfikacyjnego dostarczanego przez Autopay S.A., który umożliwia firmom zbadanie wiarygodności potencjalnego klienta, pobranie jego danych osobowych i finansowych oraz zdalne potwierdzenie tożsamości.

Weryfikacja AIS opiera się na mechanizmie skanowania rachunku bankowego przy pomocy interfejsów PSD2.

Rodzaj danych osobowych możliwych do zweryfikowania tą metodą:

 • imię
 • nazwisko
 • adres
 • numer rachunku bankowego
 • lista transakcji zaksięgowanych z ostatnich 365 dni

Jak przebiega weryfikacja AIS?

 • Twój klient składa wniosek o możliwość skorzystania z usługi/zakupu produktu, co jest warunkowane przejściem procesu weryfikacyjnego.

 • Po otrzymaniu zgłoszenia od klienta – inicjujesz proces weryfikacji.

 • Klient trafia na ekran z listą banków (paywall), gdzie wybiera metodę płatności, z użyciem której chce dokonać weryfikacji (np. Płacę z ING).

 • Następnie loguje się do wybranej przez siebie bankowości internetowej, dokonuje uwierzytelnienia i autoryzuje system weryfikacji do pobrania jego historii transakcji.

 • Po czym wraca do serwisu, w którym rozpoczął proces weryfikacji i oczekuje na jego wynik. W tym czasie system kończy pobieranie i analizę danych.

Po zakończonej weryfikacji AIS, system może wygenerować różnego rodzaju raporty. Oto niektóre z nich:

Typ raportu Zawartość
Dane osobowe
 1. imię i nazwisko
 2. adres
Zagregowane dane finansowe

Podsumowanie aktywności na rachunku bankowym we wskazanym przedziale czasowym.

Transakcje mogą być pogrupowane według następujących kategorii:

 1. numer konta
 2. wpływy/wydatki
 3. typ transakcji (podatki, zakupy, kredyty, itd.)

Kwoty przelewów są sumowane, a raport jest wzbogacony o datę pierwszego przelewu.

Dane surowe Lista transakcji na rachunku bankowym wraz z kategorią nadaną przez Autopay.
Dane o rachunkach Lista rachunków bankowych wraz ze szczegółowym ich opisem.

Raporty nie są widoczne na ekranie, na którym wyświetlany jest wynik procesu weryfikacyjnego, tylko są dostępne pod adresem URL.

System umożliwia również generowanie dedykowanych raportów. Jeżeli chcesz, żeby Twój zawierał ściśle określone dane – skontaktuj się z naszym zespołem.

Jak zacząć korzystać z weryfikacji AIS?

Weryfikacja AIS jest elementem systemu weryfikacji Autopay. Wdrożenie usługi odbywa się po ustaleniu wszystkich niezbędnych szczegółów, w tym twoich potrzeb i wymagań względem systemu. W oparciu o te ustalenia powstaje karta wdrożeniowa, która stanowi punkt wyjścia do prac integratorskich.

Dla developerów

Dokumentacja

Zobacz

Przykłady raportów AIS

Zobacz

Najczęściej zadawane pytania

Masz pytanie odnośnie weryfikacji? Sprawdź listę najczęściej poruszanych zagadnień.

Przejdź do pytań