Weryfikacja AIS | Autopay S.A.

Podsumowaniem procesu weryfikacji AIS są dwa rodzaje raportów. Jeden trafia do firmy zlecającej weryfikację, a drugi do klienta, który się jej poddaje. Każdy z nich ma nieco inną formę.

Poniżej znajdziesz przykładowe raporty.

DANE TRANSAKCYJNE (RAW_TRANSACTION_JSON_STREAM)

DANE TRANSAKCYJNE Z SALDEM (RAW_TRANSACTION_WITH_BALANCE_JSON_STREAM)

DANE KONTA (ACCOUNT_DATA)

DANE FINANSOWE (FINANCIAL_AGGREGATED_BY_MONTHS)

DANE OSOBOWE (PERSONAL_DATA)

DANE FINANSOWE Z DATAMI (FINANCIAL_AGGREGATED_BY_DAYS)

ROZSZERZONY ZAKRES (LAMBDA)